top of page

PROJEKTY  KTORÉ  REALIZUJEME  NA  SÁNKARSKOM  TRENAŽÉRI

AKTUÁLNE  PROJEKTY

 

V súčasnosti realizujeme na sánkarskom trenažéri niekoľko projektov. Najaktuálnejšia úloha trenažéra je samozrejme príprava sánkarov, teda nácvik štartu, počínajúc malými deťmi a končiac reprezentantmi - olympionikmi. Cez hodiny v ktorých nie je trenažér obsadený aktívnymi športovcami, sme pripravili akciu pre verejnosť a to možnosť vyskúšať si závodné sane na ktorých trénujú olympionici v praxi po celej dĺžke trenažéra s kompletným servisom. Kompletný servis znamená meranie času, kamerový systém , možnosť urobiť videozáznam a podobne. Túto možnosť ponúkame ako jednotlivcom, tak i uceleným skupinám a kolektívom.   

PROJEKTY  KTORÉ  PRIPRAVUJEME

 

Od nového školského roku pripravujeme projekt zameraný pre školy na rozvoj pohybovej aktivity žiakov. Zameraný bude nielen na školy regiónu Tatier, ale plánujeme osloviť mládež, dá sa povedať z celého širšieho okolia, teda prešovského, košického a žilinského kraja. O projekte Vás budeme informovať v samostatnej podstránke tohoto webu, hneď ako sa vyjasnia detaily a podmienky ....

VÍZIA  DO  BUDÚCNOSTI

 

Sánkarský štartovací trenažér v Starom Smokovci je jedinečná, unikátna stavba na Slovensku, ale i okolitých krajinách. V budúcnosti by sme chceli využiť túto výnimočnosť práve na zvýšenie popularity sánkarského športu, aby sa sánkovanie dostalo do povedomia širokej verejnosti ako krásny, adrenalínový šport, ktorý zároveň patrí medzi najstaršie zimné športy vôbec .

bottom of page